Chúng tôi quan niệm rằng: "Trên hành trình thực học, khai phóng và chuyên sâu để trở thành những con người tự do, công dân trách nhiệm và chuyên gia ưu tú, BIG TALENT phải luôn là nơi tiếp sức cho những người Lãnh đạo tương lai trên suốt chặng hành trình đó".

-Big Talent Team

BIG TALENT & NHỮNG CON SỐ

2450+
Học viên trên khắp cả nước
78%
     Học viên là những     Chủ Doanh Nghiệp
22%
Học viên bắt đầu khởi nghiệp
95%
Học viên hài lòng sau khi học khóa học

SỨ MỆNH CỦA BIG TALENT

Chúng tôi quan niệm rằng, trên hành trình thực học, khai phóng và chuyên sâu để trở thành những con người tự do, công dân trách nhiệm và chuyên gia ưu tú, BIG TALENT phải luôn là nơi tiếp sức cho những người Lãnh đạo tương lai trên suốt chặng hành trình đó.

MỤC TIÊU CỦA BIG TALENT

Chúng tôi quan niệm rằng, trên hành trình thực học, khai phóng và chuyên sâu để trở thành những con người tự do, công dân trách nhiệm và chuyên gia ưu tú, BIG TALENT phải luôn là nơi tiếp sức cho những người Lãnh đạo tương lai trên suốt chặng hành trình đó.

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

NGUYỄN HÀ BẰNG
Founder & CEO

NGUYỄN HÀ BẰNG
Founder & CEO

NGUYỄN HÀ BẰNG
Founder & CEO

NGUYỄN HÀ BẰNG
Founder & CEO